MEDNARODNA KONFERENCA KOGNITIVNE ZNANOSTI
MULTIKONFERENCA INFORMACIJSKA ZNANOST 2013
VABILO ZA PRISPEVKE
Spoštovani prijatelji kognitivne znanosti!

Kot je že tradicija, tudi v letu 2013 konferenca Kognitvine znanosti, ki bo oktobra potekala v okviru multikonference Informacijska družba 2013, vabi vse raziskovalce, ki se dotikate področja kognitivnih znanosti, da predstavite svoje delo. Dobrodošli so prispevki z vseh konstitutivnih področij: od nevroznanosti, filozofije, umetne inteligence, psihologije, jezikoslovja, antropologije do edukacijskih ved, ekonomije in drugih aplikativnih področij.

K spoznanjem na področju raziskovanja duševnosti vsaka disciplina prispeva specifične raziskovalne pristope, svoj znanstveni jezik in temu primerne formulacije spoznanj. Zaradi raznolikosti pristopov je vse bolj jasna potreba po sintezi. V upanju, da bo letošnja konferenca odprla prostor za povezovanje spoznanj domačih in tujih raziskovalcev, vabimo vse, ki bi si želeli predstaviti svoje raziskovalne rezultate ali teoretsko delo, da pošljete svoje prispevke.

Datumi:

Rok za oddajo prispevkov: 5. september 2013.
Obvestilo o sprejemu prispevkov: 15. september.

Konferenca se bo odvijala na Inštitutu Jožef Stefan v Ljubljani 10. 10. 2013 (v primeru večje količine sprejetih prispevkov pa še 11. 10.).

Format: Prispevke pošljite v obliki razširjenih povzetkov (do 4 strani) na naslov meicogsci@gmail.com (v naslov sporočila dodajte frazo “Multikonferenca IS 2013”). Navodila za oblikovanje prispevka in ostale informacije lahko najdete na is.ijs.si

Sprejeti prispevki bodo objavljeni v konferenčnem zborniku. Jezik konference: angleški, možni pa so tudi prispevki v slovenskem jeziku.