ŠTUDENTSKA SEKCIJA

Študentsko sekcijo Slovenskega društva za kognitivno znanost, ki je bila ustanovljena leta 2011 na skupščini društva, sestavljajo študentke in študenti magistrskega študijskega programa Kognitivna znanost Univerze v Ljubljani. 

Študenti v sklopu društva organizirajo ali sodelujejo pri organizaciji različnih dogodkov, ki so na tak ali drugačen način povezani s kognitivno znanostjo. Člani Študentske sekcije občasno organizirajo dogodek “štamtiš” (v izvirniku “Stammtisch”); to je neformalno druženje študentov različnih generacij in profesorjev.

Organizirajo tudi dogodek “Hvala za nevrone”, kamor k sodelovanju povabijo razne strokovnjake iz konstitutivnih ved kognitivne znanosti. Od študijskega leta 2019/20 naprej pri organizaciji dogodkov sodelujejo tudi s študenti iz društva SiNAPSA (Slovensko društvo za nevroznanost). 

Poleg organizacije omenjenih dogodkov je ena glavnih aktivnosti Študentske sekcije tudi urejanje (poljudne) spletne revije za kognitivno znanost, imenovane Črna škatla. Namen spletne revije je v obliki člankov, recenzij in intervjujev bralcem na enostaven in znanstveno neoporečen način posredovati zanimive informacije in spoznanja s področja kognitivne znanosti.