MEDNARODNA KONFERENCA KOGNITIVNE ZNANOSTI
MULTIKONFERENCA INFORMACIJSKA ZNANOST 2014
VABILO ZA PRISPEVKE
Spoštovani prijatelji kognitivne znanosti!

Kot je že tradicija, konferenca Kognitivna znanost, ki bo oktobra potekala v okviru multikonference Informacijska družba 2014, tudi letos vabi vse raziskovalce, ki se dotikate področja kognitivne znanosti, da predstavite svoje delo. Dobrodošli so prispevki z vseh konstitutivnih področij: od nevroznanosti, filozofije, umetne inteligence, psihologije, jezikoslovja, antropologije do edukacijskih ved, ekonomije in drugih aplikativnih področij. K spoznanjem na področju raziskovanja duševnosti vsaka disciplina prispeva specifične raziskovalne pristope, svoj znanstveni jezik in temu primerne formulacije spoznanj. Zaradi raznolikosti pristopov je vse bolj jasna potreba po sintezi. Prav tako je eden izmed glavnih ciljev letošnje konference izpostaviti potrebo po diskusiji in kritični evalvaciji mnogoterih etičnih vprašanjih, ki se odpirajo v kontekstu mnogih disciplin kognitivne znanosti in bolj specifično, nevroznanosti (nevroetika).

V upanju, da bo letošnja konferenca odprla prostor za povezovanje spoznanj domačih in tujih raziskovalcev, vabimo vse, ki bi si želeli predstaviti svoje raziskovalne rezultate ali teoretsko delo, da pošljete svoje prispevke. Pri izbiri bodo imeli prednost prispevki interdisciplinarne narave, ki bodo poskušali premostiti vrzel(i) med raziskovalnimi pristopi, terminologijami in pogledi posamičnih disciplin. Strokovni odbor bo nekatere izmed prispevkov predlagal (v razširjeni obliki) za objavo v interdisciplinarni ! reviji INDECS.

ODDAJA PRISPEVKOV


Prispevke pošljite v obliki razširjenih povzetkov (do 4 strani vključujoč reference) na naslov meicogsci@gmail.com (v naslov sporočila dodajte frazo “Multikonferenca IS 2014”). Navodila za oblikovanje prispevkov (template) se nahajajo na tej povezavi. Sprejeti prispevki bodo objavljeni v konferenčnem zborniku.

DATUMI IN ROKI


Rok za oddajo prispevkov: 5. september 2014. Obvestilo o sprejemu prispevkov: 10. september 2014. Datum konference: 9. oktobra 2014, Ljubljana, Institut "Jožef Stefan" (v primeru večje količini sprejetih prispevkov pa še 10. oktobra 2014).

NADALJNJE INFORMACIJE


Konferenca bo potekala predvsem v angleščini, sprejemali pa bomo tudi prispevke v slovenščini. Vstop na konferenco je prost, avtorji se morajo prijaviti. Za vse študente in alumne programa MEi:CogSci je prijavnina 50 eur. Za nadaljnje informacije glejte domačo stran multikonference: is.ijs.si.